AK Marečková rozšiřuje oblast svého působení o mediační služby

AK Marečková rozšiřuje oblast svého působení o mediační služby

Novinky

AK Marečková rozšiřuje oblast svého působení o mediační služby

JUDr. Jana Marečková  poskytuje od 1. května 2016 nové specializované služby v oblasti řešení právních sporů. Jedná se o mediační služby v oblasti obchodních, pracovních a občanskoprávních sporů.  

Ve vazbě na právní služby v oblasti zdravotnického a farmaceutického práva, se mediace JUDr. Jany Marečkové zaměří na spory mezi pacienty a lékaři / poskytovateli zdravotních služeb a také na spory mezi poskytovateli a plátci veřejného zdravotního pojištění.

V této oblasti budeme rovněž poskytovat školení a poradenské služby.

Těšíme se, že tyto služby pozvednou kulturu při řešení sporů a neautoritativní přístup i respekt ke stranám přinese dobrý pocit účastníkům z nalezeného řešení. Toto je největší přednost před těžkopádným a mnohdy úctu postrádajícím soudním řízením.


http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=12490
seznam registrovaných mediátorů - advokátů u České advokátní komory, kteří složili státní zkoušku dle zákona č.202/2012 Sb. 

Základní informace o procesu mediace: 


Mediace je dobrovolné mimosoudní řešení sporů za pomoci třetí nezávislé osoby – mediátora. 
Úspěšná mediace končí uzavřením mediační dohody, která je konsenzem obou stran. 
Cílem úspěšné mediace je, aby měla jenom vítěze, nikoliv poražené.

 

Certifikát  zde