Analýza portfolia společnosti

  • Analýza portfolia společnosti z hlediska postavení jednotlivých produktů na relevantním trhu.
  • Příprava návrhu bonusového schématu pro analyzované produkty tak, aby nedocházelo k omezení hospodářské soutěže (farmaceutické právo, právo hospodářské soutěže, obchodní právo).