Advokátní kancelář Marečková
JUDr. Jana Marečková
Křenova 7/438, areál Hvězda - Petřiny, 162 00 Praha 6
tel.: +420 602 343 159

JUDr. Jana Marečková – advokátka

Narodila se v roce 1967. Vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 1995 provozuje privátní advokátní praxi. V rámci své činnosti se zaměřuje na široký okruh právní problematiky zejména v oblasti farmaceutického a zdravotnického práva. Je autorkou několika odborných článků ve Zdravotnických novinách a časopisu PharmBusiness. Aktivně přednáší v cyklu „Aktuální otázky farmaceutického práva“ a školí pracovníky farmaceutických společnosti. Je spoluautorkou e-learnigového kurzu „E-learning pro lékárníky. Jana Marečková hovoří dobře anglicky.

Advokátní kancelář Marečková
Mgr. Karel Svoboda
Křenova 7/438, areál Hvězda - Petřiny, 162 00 Praha 6
tel.: +420 725 535 524

Mgr. Karel Svoboda – advokát

Karel vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a získal bakalářský titul na Management Center Innsbruck v Rakousku, absolvoval také výměnný pobyt na School of Business, College of Charleston v USA. Pracovní zkušenosti začal získávat již během studií v advokátní kanceláři Schoenherr a rovněž při stáži na Evropské komisi, Generá‎lním direktoriátě pro hospodářskou soutěž. 
Po dokončení studií začal Karel pracovat ve společnosti Kinstellar, kde po úspěšném složení advokátních zkoušek působil na pozici advokáta a věnoval se oblasti life sciences, soutěžnímu právu a compliance poradenství.
Karel hovoří anglicky a německy. Ve volném čase je nadšeným sportovcem, především skialpinistou, baví ho cestování a fotografování

Advokátní kancelář Marečková
Mgr. Jan Strnad
Křenova 7/438, areál Hvězda - Petřiny, 162 00 Praha 6
tel.: +420 222 814 936

Mgr. Jan Strnad

Jan se dlouhodobě zaměřuje na farmaceutické a zdravotní právo. Během studia získával pracovní zkušenosti v Parlamentu České republiky, jako konzultant poslankyně Jaroslavy Wenigerové. Po ukončení studia působil Jan ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv jako právní poradce na sekci Cen a úhrad a později pak jako vedoucí oddělení koordinace správních řízení. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Právní služby poskytuje Jan jak v českém tak i v anglickém jazyce. 

Advokátní kancelář Marečková
Mgr. Ing. Petr Ivanco
Křenova 7/438, areál Hvězda - Petřiny, 162 00 Praha 6
tel.: +420 603 196 372

Mgr. Ing. Petr Ivanco – advokát

V roce 1998 absolvoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze. Má rozsáhlé zkušenosti z podnikové sféry. Od počátku roku 2009 je advokátem a členem České advokátní komory. Specializace: kromě farmaceutického a zdravotnického práva, smluvní právo, právo nemovitostí, reklamní právo, pojistné právo, právo duševního vlastnictví, pracovní právo a daňové právo. Petr Ivanco hovoří anglicky.

Advokátní kancelář Marečková
Mgr. Ing. Markéta Králová - Senior konzultant
Křenova 7/438, areál Hvězda - Petřiny, 162 00 Praha 6
tel.: +420 734 356 523

Mgr. Ing. Markéta Králová - Senior konzultant

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a současně obor Provoz a ekonomika na České zemědělské univerzitě v Praze. Po dokončení studií nastoupila jako právník do Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kde v posledních 3 letech působila na Sekci dozoru. Zaměřuje se na farmaceutické a zdravotnické právo, především v oblasti lékárenství, distribuce, zásilkového výdeje, cenových předpisů, reklamy. Mluví anglicky.

Advokátní kancelář Marečková
Mgr. Veronika Ondečková, advokátní koncipient
Křenova 7/438, areál Hvězda - Petřiny, 162 00 Praha 6
tel.: +422 222 814 911

Mgr. Veronika Ondečková, advokátní koncipient

Veronika se specializuje na farmaceutické právo a v kancelářích AK Marečková a  Vilímková Dudák & Partners je součástí týmu Lifesciences. Veronika vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde se věnovala také oblasti životního prostředí. Pracovní zkušenosti během studia sbírala jako právní asistent a po absolvování studia nastoupila na pozici advokátního koncipienta. Několik let působila jako právník na oddělení cen a úhrad Ministerstva zdravotnictví. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.