Ústavní stížnost & dovoz léčiv

 

  • Ústavní stížnost v oblasti zákona o veřejném zdravotním pojištění (farmaceutické právo, litigace).
  • Posouzení relevantnosti souběžného dovozu léčivého přípravku do ČR z hlediska zákona o léčivech a z hlediska případného porušení práv k ochranné známce původce (farmaceutické právo, duševní vlastnictví).